Za izradu pergola i nadstrešnica koristimo isključivo KVH, BSH (lamelirane) grede te garantiramo kvalitetu i postojanost proizvoda uz kvalitetne impregnacije i lazure za zaštitu.